Conflicten binnen jouw onderneming voorkomen

Conflicten wil je vermijden, conflicten wil je voorkomen. Niemand binnen je onderneming zit te wachten op conflicten. Waarom ontstaan er in onderneming dan toch altijd conflicten? Dat komt er mede doordat conflict partners bij een beginnend conflict niet tijdig een oplossing kunnen brengen. Zo’n conflict kan zelfs uitmonden naar de klachtencommissie. Desalniettemin heeft iedereen in het bedrijf baat bij het voorkomen van een conflict.

Wat houdt een conflict precies in?

Als je het hebt over een conflict dan is dat een botsing van een waarheid, of waarheden, die je niet kunt passen in één verhaal. Leidinggevenden haten conflicten en waarschijnlijk werknemers ook. Leidinggevende vinden conflicten niet prettig, omdat ze pas laat in het conflict worden ingeschakeld. Dat maakt het bijsturen een stuk lastiger. Er zijn een aantal mogelijkheden om een conflict te voorkomen.

Een beginnende conflict voorkomen met je zintuigen

Om een beginnende conflict te voorkomen kun je de waarheid in een vroeg stadium van ieder persoon aanhoren. Werknemers vertellen namelijk maar al te graag hun eigen waarheid. Daarnaast kun je een conflict ook al vroeg zien aankomen. Dit doe je door op te merken dat werknemers de situatie heel anders ervaren. Je kunt een beginnend conflict dus goed voorkomen door je zintuigen te gebruiken. Wat zie je de werknemers doen, is hij of zij anders dan dat ik hem ken, wat zegt iemand en zou er iets aan de hand kunnen zijn?

Zorg ervoor dat je niet begin met roddelen

Houd het alleen bij je eigen waarneming als er een conflict ontstaat en betrek daar geen anderen bij. Je zult je zorgen maken als iemand ander gedrag toont, maar roddelen daarover helpt absoluut niet. Je helpt de werknemer er niet mee en anderen worden in het verhaal betrokken zonder dat ze dat willen. Je kunt het conflict alleen vertellen aan een persoon als hij of zo bij kan dragen tot het oplossen van het conflict.

Ga met elkaar het gesprek aan
Dreig je zelf in een conflict te raken of ben je al leidinggevende betrokken bij een conflict, ga altijd het gesprek aan. Stel elkaar open vragen, geef aan wat je opvalt en wees vooral heel eerlijk. Geef specifiek aan wat je opvalt aan het gedrag en houding van de persoon ten opzichte van het verleden. Geef natuurlijk ook iedereen de ruimte om zijn of haar verhaal te doen. Als je daar al in een vroeg stadium mee begint kun je een verder oplopend conflict voorkomen.