Kijkje achter de schermen: zo worden duurzame verpakkingen gemaakt

 

 

Duurzame verpakkingen zijn verpakkingen die ontwikkeld zijn om zo min mogelijk impact op het milieu te hebben, zonder dat daarbij de kwaliteit van het verpakte product wordt gecompromitteerd. Bij het vervaardigen van duurzame verpakkingen dient er al in de ontwerpfase rekening te worden gehouden met de impact die de verpakking gedurende de hele levenscyclus op het milieu zal hebben. Dus vanaf de productiefase tot aan de gebruiksfase, tot het moment dat de verpakking wordt weggegooid of gerecycled.

 

 

 

Productiefase

Bij het ontwerpen van de verpakking dient men rekening te houden met de productiefase. Verpakkingen die zoveel mogelijk uit hernieuwbare of gerecyclede materialen bestaan zijn vanzelfsprekend het streven. Ook moet verspilling van grondstoffen zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarnaast worden fabrikanten gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame technieken en groene energie. 

 

Gebruiksfase

Tijdens de ontwerpfase moet ook rekening worden gehouden met de manier waarop de consument met het product en de bijbehorende verpakking omgaat. Dat betekent dat de verpakking geen onbedoeld gedrag mag oproepen, zoals verspilling van het product of het veroorzaken van zwerfafval. 

Verspilling kan vaak al grotendeels voorkomen worden door te zorgen dat de verpakking gemakkelijk kan worden leeggemaakt. Bij voedselverpakkingen kan tevens gebruik worden gemaakt van portieverpakkingen, om te voorkomen dat consumenten een reeds geopend product moeten weggooien omdat het restant niet goed meer is. Bij producten die mogelijk buitenshuis genuttigd of gebruikt worden, wordt geadviseerd om de hoeveelheid losse onderdelen tot een minimum te beperken. Dit reduceert de kans dat deze onderdelen op straat of in de berm terecht komen.

 

Wegwerpfase

Duurzame verpakkingen houden ook rekening met het weggooigedrag van consumenten. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft richtlijnen opgesteld met betrekking tot ‘design for recycling’.